In atentia Operatorilor de Insamantari Artificiale si Fermieri colaboratori ai Organizatiei Nationale de Insamantari Artificiale.

Organizaţia Naţională de Însămânţări Artificiale din Sângiorgiu de Mureş str. Tofalău Nr 145, judeţul Mureş cu Autorizaţia Nr. 1 din 05.10.2012 având ca scop achiziţia, depozitarea şi aprovizionarea punctelor de însămânţare artificială cu material seminal congelat de taur vă informează:

Aprovizionarea punctelor de IA se face pe baza comenzii anuale, întocmită de operatori IA la cererea crescătorilor la începutul anului.

Asigurăm msc (în baza comenzii) dintr-o paletă largă de tauri amelioratori din diferite rase şi de la diferiţi furnizori .

MSC –ul se asigură conform graficului stabilit.

În baza procedurilor eliberate de ANARZ în urma acordului Nr 86149/08.02.2012 cu MADR în calitate de organizaţie acreditată avem responsabilitatea de a centraliza şi raporta datele privind indicatorii de reproducţie.

În acest sens vă informăm:

1. Buletin IA
Pentru fiecare însămânţare artificială se eliberează Buletin de însămânţare artificiala.
Buletinele IA se asigură de Organizaţia Naţională de Însămânţări Artificiale numai pentru msc achizitionat prin noi.
Buletinul IA se completează în trei exemplare:

  • la crescător se predă exemplarul alb
  • la Organizaţie se predă exemplarul roşu
  • la operator exemplarul verde rămâne în cotor

Buletinele IA se predau cu ocazia distribuţiei de msc (pe rută) pentru perioada anterioară.
Cu acest Buletin IA se certifică:

  • de proprietarul dacă vaca a fost însămânţată
  • de operator IA se decontează msc
  • la medicul veterinar se certifică fătarea, monta, taurul din care provine viţelul

Pe baza Buletinului IA şi Paşaportului eliberat de medicul veterinar proprietarul poate să solicite Certificat de origine.

2. Raportarea datelor
Documentele care se completează lunar sunt următoarele:

  • Informarea lunară
  • Evidenţe de consum msc
  • Centralizatorul însămânţărilor artificiale ( a buletinelor IA)

Raportarea se face lunar prin email, fax sau poştă, în ultimele trei zile ale luni şi primele trei zile ale lunii pentru luna anterioară.

Descărcare formular.

Adresele de contact sunt:
email: onia2012@yahoo.com
fax: 0265/335391
adresa postală: Sângiorgiu de Mureş str Tofalău Nr 145 judeţul Mureş

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email